Képviselő-testület Önkormányzati tájékoztató Pácsony


-A Magyar Falu Program keretében „ A közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” pályázaton 815.426 forint, „A temetői infrastruktúra fejlesztése” pályázaton 2.356.720 forint, „Az orvosi műszerek beszerzése pályázaton 1.728.700 forint, „A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, és a közösségszervező bértámogatása” pályázaton 1.817.662 forint, az Európai unió és Magyarország kormánya által kiírt „ Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése” pályázaton 153.430.000 forint támogatást kapott községünk az elmúlt egy évben. Mindezek a támogatások hozzájárultak településünk fejlődéséhez.


-Október 7-én (csütörtökön) lomtalanítás lesz. A lomtalanítási tájékoztatót a túlsó oldalon olvashatják.

-Szeptember 15- től minden szerdán délelőtt 8-10 óra között a Győrvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa várja az ügyfeleket. Jegyzői fogadóóra minden hónap első szerdáján délelőtt 8-10 óra között lesz. Szeptember 17- től minden pénteken 12 óra 15 perc, és 13 óra 15 perc között ügyfélfogadást tart a Járási Települési Ügysegéd.

-Az Egyedi szennyvíztisztító berendezések ellenőrzésével Kovács Jánost bízta meg a képviselő testület (tel: 06-30-693-2728) eddig egy szivattyúmotort kellett kicserélni. Egy másik esetben a bolt udvarán munkagéppel elvágták a villanyvezetéket, ennek következtében nem működött a berendezés. A villanyvezeték vége áram alatt volt, azt három nap után áramtalanítottuk. Ezt a műveletet a bolti eladó segítségével oldottuk meg. A tartály tele volt szennyvízzel, a község megbízottja szippantás után megjavította a tartályt, így a berendezés ismét működik. Ennek a munkának a költségeit átháríthattuk volna a tulajdonosokra, de nem tettük. Utána alpári módon szidták a megbízottunkat, hogy mertünk bemenni a területre, aminek fele a COOP tulajdona. Ismételten felhívjuk a figyelmet a baktérium serkentő szer (pl. Septiforte) használatára, vásárolható Vasváron a Sifi, és a Viola üzletben, de más helyeken is. (árban vannak eltérések) Az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok közötti Együttműködési Megállapodásban szerepel, hogy az ingatlantulajdonosok tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat által megbízott személyt ellenőrzés, hibaelhárítás céljából beengedik az ingatlanra. Az ingatlan tulajdonviszonyaiban beállt változást a tulajdonosok kötelesek bejelenteni az Önkormányzatnak, mert az új tulajdonos köteles a szennyvíztisztító berendezéssel kapcsolatos kötelezettségeket átvenni. Kérjük, hogy tanulmányozzák újból az Együttműködési Megállapodást. Ha mindkét fél betartja a vállalásait, akkor ez a rendszer jól működik. A lakosság részéről kedvezőek a visszajelzések, sokan köszönetüket fejezték ki azoknak, akik önzetlenül dolgoztak a projekt megvalósításán.

-A temető felé vezető út elején található hidat két hídkarikával megszélesítettük.

-A Kossuth Lajos utca 46. szám alatti házat (korábban a Barbarics család tulajdona volt) megvásárolták. A négy fős család egy hónap múlva költözik Pácsonyba.

-A Képviselő-testület kéréssel fordult a Magyar Nemzeti Eszközkezelőhöz, hogy a Vasi Horganyzó Kft melletti füves pályát ingyenesen adja át községünknek.


Pácsony, 2021. szeptember 10.


 

Önkormányzati tájékoztató

Az óvodásoknak 5000Ft, az általános iskolásoknak 10000Ft, a középiskolásoknak és a felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak pedig 15000Ft támogatást biztosítunk abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 171.000Ft-ot. A támogatást a kiküldött nyomtatvány alapján lehet igénybe venni. Önkormányzatunk ebben az évben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat rendszerében.

Életének 70. évében elhunyt Bíró János, egykori önkormányzati képviselő. Köszönjük azt a sok társadalmi munkát, amit községünkért tett. Életének 79. évében elhunyt Nagy Istvánné (Sz. Sári Irén) egykori pácsonyi lakos. Családjával húsz éve Nagykőrösre költözött, azóta is élénken érdeklődött a pácsonyiak iránt. János és Irén emlékét megőrizzük!

A szombathelyi Villkász Kft. elvégezte a vasútállomásig a közvilágítással kapcsolatos munkálatokat. A 6,3 millió forintos beruházást saját költségvetésünkből fedeztük. Biztonságosabb lesz a közlekedés, különösen ősszel és télen.

Fiatal párok megvásároltak több családi házat (Kossuth Lajos u. 9, 88, 12, 126). Sok boldogságot, jó egészséget, örömökben gazdag éveket kívánunk nekik új otthonukban!

Augusztus második felében a helyi Vasi Horganyzó Kft-ben megkezdődik a termelő munka, a horganyzás. Már több pácsonyi lakos az üzem dolgozója, a létszám folyamatosan bővül. Az egykor szép éveket megélt tízhektáros ”Gépállomás” visszanyeri régi fényét, biztosítja a pácsonyi és környékbeli családok megélhetését. Köszönet Gyenge János Úrnak, a Kft ügyvezető igazgatójának az előkészítő, szervező munkájáért.

Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezik az ország. Ez a nap Magyarország állami ünnepe és egyben az új kenyér ünnepe is. Szent István király művének legnagyobb eredménye, hogy hazánk számára kijelölte az új európai életet. Szilárd, tervezhető jövőt teremtett nemzetünk számára. A keresztény kultúra, a kereszténység alapelve a krisztusi szeretet: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Sajnos, a mai politikából hiányzik a szelídség, a szerénység, a megbocsátás, a gyengék, az elesettek támogatása. Szent István Imre fiához írt intelmeit a mai kor követelményeihez kéne igazítani és akkor újra erős, kiszámítható ország lenne hazánk Európa szívében. Nekünk itt a szülőföldünkön kell Szent István intelmeit életünkben érvényesíteni. Köszönet azoknak, akik az átlagosnál is többet vállalnak a közéletben. Önzetlen közösségi emberek nélkül sivárabb lenne életünk. Jól tudjuk, hogy a családunkhoz, munkánkhoz, hivatásunkhoz fűződő szövetséget a kenyér jelképezi. Miként az sem szorul különösebb magyarázatra, hogy mit jelképez a kenyér az Újszövetségben.
Szent István király ünnepének közeledtével a képviselő-testület nevében erőt, egészséget, boldogságot kívánok Pácsony minden lakójának!

Nagy István 

polgármester


 

 

Önkormányzati tájékoztató

 A Közútkezelő Kft vasvári kirendeltségének dolgozói elvégezték a községünkön áthaladó út felületkezelését. A jövő héten seprő géppel megtisztítják az útfelületet. A nagy meleg ellenére jó minőségű munkát végeztek, köszönet érte. A jövő évben kerül sor a felező vonal festésére. Köszönet a lakosság türelméért, megértésükért. A sebességet túllépő gépjárművezetők büntetésre számíthatnak, ennek érdekében mindent elkövetünk

.
Elkészült az urnafal a temetőben. A körmendi Mészáros Imre kőfaragó mester, és a gersekaráti Németh Imre kovácsmester szép munkát végeztek. Az elkövetkező években 16 urna elhelyezésére lesz lehetőség. (Az urnafalról készített fotót mellékeljük.)
Az egyedi szennyvíztisztító berendezéseket még a nyár folyamán ellenőrizzük. Probléma esetén Kovács Jánost hívják telefonon: 06-30-693 27 28 eddig nem jeleztek működési zavart. A kivitelező Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft üzemeltetési emlékeztetőjét mellékeljük. Ismételten kérjük, hogy az előírásokat tartsák be. Rendszeresen használjanak baktérium indító szert (Septiforte)

A Korona vírussal kapcsolatos információkat folyamatosan kísérjék figyelemmel. Óvjuk egymás egészségét.

Közterületeinken virágzik a levendula, nagyon szép, rendezett községünk. Elismerés azoknak, köztük az „új lakóknak”, akik példát mutatnak. Örömmel töltsön el bennünket, hogy az elszármazottak elismeréssel szólnak szülőfalujukról: a templomkertről, a temetőről, a parkokról, az utcaképről.

A Vasi Horganyzó Kft melletti füves pályát rendbe tettük. A fűnyíró traktorunk segítségével újra jó minőségű lett a pálya. Arra kérjük a fiatalokat, hogy használják ki a jó lehetőséget, sokat sportoljanak.

Pintér Gábor és felesége megvásárolták a Kossuth Lajos utca 7-es számú házat. Két gyermekükkel, a nyár végén költöznek Zalacsányból Pácsonyba. Sok boldogságot, jó egészséget, örömökben gazdag éveket kívánunk Nekik.


A rendezvény pajta megvilágítását Vincze László villanyszerelő mester vállalta. Köszönet az alapos munkájáért.

A nyári szünetben a gyermeknek kellemes kikapcsolódást, pihenést kívánunk. Egy különleges, nehéz évet zártatok le, ezért is használjátok ki a szünetet, gyűjtsetek erőt a következő tanévhez. Elismerés azoknak, akik kiváló tanulmányi eredményt értek el. Köszönet a pedagógusok, és a szülők helytállásáért.

Új fotókkal bővült képgalériánk, a frissen készült fotók bárki által megtekinthető weboldalunkon.

Pácsony, 2021. június 23. 

Nagy István

Polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

- Befejeződött a 101 db egyedi szennyvíztisztító berendezés telepítése. A kivitelező Z.E.H. kft -lakossági vélemény szerint is- jó munkát végzett. Kérjük, hogy a használati útmutató előírásait tartsák be, rendszeresen használják a baktérium indító szert. A tisztító rendszer ellenőrzésében, az esetleges hibák javításában segítünk.  Probléma esetén Kovács Jánost hívják telefonon: 06-30-6932728. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a beruházás bonyolításában. Köszönet a tervezőknek, a kivitelezőknek, a Győrvári Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, a közmunkásoknak, Pácsony lakóinak. Oszkó, Olaszfa, Pácsony községeknek közös szennyvíztisztító és csatornahálózat jobb lett volna, most már nem volt más megoldás. Az a hajó már elment. Nem lesz egyszerű a karbantartás, az iszap elszállítása, de megtaláljuk a megoldást. A lakossági önrész jelképes volt, mert önkormányzati forrásból 12 millió forintot átvállaltunk. A korábbi helyzet tarthatatlan volt, ez a beruházás javított körülményeinken.

- A koronavírus elleni védőoltás folyamatos, az oltópontokra való szállítást továbbra is fontos feladatnak tartjuk. A bizonytalan helyzet miatt az idei augusztusi Falunap elmarad. Karácsony előtti Adventi időszakban tervezünk közösségi rendezvényeket.

- A közterületeket, és a házak előtti árkokat is kaszáljuk. Kérjük, hogy a közmunkásokat szeszes itallal ne kínálják. Ahol arra lehetőség van, a gereblyézést végezzék el.

-Május első vasárnapja, Anyák napja. Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat. Nekik köszönhetjük az Életet, minden szépet, ami a világon létezik. Az idei anyák napján is óvatosságra van még szükség a vírus miatt. A személyesen átadott, vagy a temetőben a sírra elhelyezett virág, egy telefonhívás a távolból fejezze ki szeretetünket, hálánkat az édesanyák iránt. Egy kis óvodás így köszöntötte édesanyját:

„Úgy repültem mint a madár, pedig

szárnyam sincsen.

Virágot hoztam Neked,

pedig kertem sincsen.

A szeretet az én szárnyam,

szívem az én kertem,

Anyák napján köszöntelek Édesanyám Téged!”

-Itt a tavasz. Gólyák kelepelnek a fészkükön. Községünk központi részén virágba borultak a díszfák, amely szép látvány.

Nagy István

Polgármester


 

Képviselő-testület Önkormányzati tájékoztató Pácsony

- Az elkövetkező hetekben folytatódik a Koronavírus járvány nagyon veszélyes szakasza. A védőoltást vállalják, mert a távolságtartás és a szájmaszk használatán kívül az oltás segíthet. A lakosság döntő többsége már megkapta az első oltást, az idősek szállítását az oltópontokra továbbra is a legfontosabb feladatnak tartjuk.

- Nagy ütemben zajlik az egyedi szennyvíztisztítók telepítése, április végére már befejeződik ez a nagy beruházás. Ismételten kérjük az udvarok rendbetételét, a munkagépek számára a megfelelő terület biztosítását. A kivitelező cég jó munkát végez, ezt erősítik meg a lakossági vélemények. A tisztító rendszer későbbi ellenőrzését, a hibák javítását vállaljuk. Kovács Jánost „Denit” kértük fel erre a munkára. Telefonszáma: 30-6932728

- A Kossuth Lajos utca 12 sz. házat elárverezték, a vevő felújítja az épületet. A lakó költöztetését, új otthonának rendbetételét az önkormányzat a közmunkások segítségével megoldotta. Köszönet Simonné Füzi Ildikónak, aki újszerű gáztűzhelyt adományozott.

- Az avar és a kerti hulladék égetése kedd, csütörtök és szombati napokon 10 órától 17 óráig ismételten megengedett. Tilos az égetés esőben, szeles időben. Az égetés a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a hulladék száraz állapotában, a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.

- Többször tapasztaltuk, hogy az élelmiszerboltban szeszes italt fogyasztanak. Az illetékesek figyelmét felhívtuk a folyamatos ellenőrzésre. Ne hozzák kellemetlen helyzetbe a munkáját jól ellátó bolti eladót azok, akik nem bírják ki, hogy otthon fogyasszák el a sört, vagy más szeszes italt.

- A templomkertben a hársfák száraz ágait levágattuk, a vállalkozó szép lombkoronát alakított ki. Ezzel a veszélyes munkával a jövőre gondoltunk, hiszen a szép „történelmi fák” a templomkert díszei, és tisztítják a levegőt.

- A szőlőhegyre vezető út mentén gallyak lerakása tilos.

- A Jupinet szolgáltatása az utóbbi hetekben nem volt megfelelő. A hiba forrását folyamatosan keresik, hogy javítsák az adás tisztaságát.

- Közeleg Húsvét, a legszebb ünnep. A járvány megállításáért felelős szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy az elkövetkező évek, évtizedek érdekében idén szűk családi körben ünnepeljünk. A keresztények hite szerint a feltámadt Krisztus a reményt, a szeretetet, az örömöt hozta el a világra. Ha ebben hiszünk, akkor egy igazabb világ köszönthet ránk. Áldott Húsvétot, jó egészséget, boldogságot községünk valamennyi családjának!

Pácsony, 2021. március 29.

Nagy István

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.