Önkormányzati tájékoztató

 A 2019. október 13-án megválasztott önkormányzati képviselők – Ritter-Babos Beatrix Éva, Tóthné Dr. Nagy Eleonóra, Józsa László, Kiss Imre – nevében köszönetemet fejezem ki szavazataikért, bizalmukért.
A képviselő-testület – alakuló ülésén – Ritter-Babos Beatrix Évát választotta alpolgármesternek. Az elkövetkező öt év is próbára teszi erőinket, tudásunkat, tisztességünket. Ezért is hívunk mindenkit, aki tenni akar Pácsony fejlődéséért.

 A családok többsége a temetőben rendbe tette a sírokat. Az elmúlt hetekben a közmunkások vállalták az elhagyott sírok rendbetételét, ez így lesz a jövőben is.

 A községünkben áthaladó kamionok, nagyteljesítményű mezőgazdasági gépek vezetőinek többsége nem tartja be a 40 km/óra sebességkorlátozást. A Rendőrség segítségét, intézkedését kérjük. Gyakoribb ellenőrzések várhatók.

 Nagy Tamás informatikus 2019. október 29-én (kedden) 18 órakor élménybeszámolót tart távoli országokban tett kerékpár túrájáról a kultúrházban. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.

 Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett az ország. Más lenne Magyarország, Európa és a világ 1956 nélkül. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeltük. 1956 becsületet adott a magyar nemzetnek és példát az egész világnak. Tisztelet az 1956-os forradalom és szabadságharc pácsonyi résztvevőinek!

Pácsony, 2019. október 24.


Nagy István

polgármester


 

 

Önkormányzati tájékoztató

 

• Balogh Adrián és felesége Kinga megvásárolták a Kossuth Lajos utca 128. szám alatti családi házat, amely korábban Molnár Márta, illetve Sipos Imréék tulajdona volt. Kinga angol szakos tanár, férje a vasvári Varga és Varga Kft-nél dolgozik. Az előző években Olaszországban éltek.
Segítsük valamennyien a beilleszkedésüket. Az kívánjuk, hogy érezzék jól magukat községünkben.

• Az óvoda udvarán elkészült a rendezvénypajta. Október 6-án (vasárnap) délután fél 2 órakor ünnepélyes keretek között „adjuk át” az érdeklődőknek. Plébános Úr megáldja a közösségi teret, majd Dr. Tompa György Főorvos Urat köszöntjük és megköszönjük több évtizedes gyógyító munkáját. Utána vendégül látjuk a jelenlévőket. A fenyőfából készült fedett tér lehetőséget ad közösségi, családi rendezvények szervezésére. A gyermekek részére udvari játékokat állítottunk fel. (2 kép mellékelve). A rendezvényre szeretettel várjuk községünk minden lakóját.

• Szeptember 25-én beadtuk a szennyvízkezelési pályázatot. A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2020.07.01., tervezett fizikai befejezése 2022.02.28. A projekt teljes költsége 170.481.047.-Ft. Igényelt támogatás 153.432.942.-Ft. Saját forrás: 17.048.105.-Ft.

• Október 13-án (vasárnap) kerül sor az önkormányzati választásokra. Kérem, hogy minél többen menjenek el szavazni. Én is megyek, Önökkel együtt, hogy megválasszuk községünk új Képviselőtestületét.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik támogattak, segítettek polgármesteri tisztségemben. Az Önök bizalmából 29 éve töltöm be ezt a megtisztelő tisztséget. Vas megye 217 települése közül tizennégyen vagyunk – majdnem három évtizede – polgármesterek. Mindig az Önök biztatása, szeretete adott erőt és újabb lendületet a polgármesteri feladatok ellátásához. Köszönöm.

 

 Pácsony, 2019. szeptember 30.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

  • Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a Falunap szervezésében, lebonyolításában segítettek. Községünk legnagyobb rendezvénye kellemes kikapcsolódásra adott lehetőséget mind a helybelieknek, mind a vendégeknek. A sztárvendég, Szandi utólag is megköszönte a kedves fogadtatást, a közönség mosolyát, tapsát.
  • A 101 db egyedi szennyvíztisztító összköltsége 170.481.047.- Ft, melyből az önrész 17.048.105.- Ft. A Képviselőtestület 2019. augusztus 22-i döntése alapján 1 családnak (1 bekötés) 50.000.- Ft lesz az önrész. A további 12 millió forintot az önkormányzat vállalja. Jelenleg több mint 20 millió forint a tartalékunk, ami bizonyítja, hogy tudatosan készültünk erre a nagy beruházásra.
  • Szeptember 23-án (hétfőn) lomtalanítást szervezünk. A lomtalanítást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. Szállítható hulladékok: bútor, hordók, kerti garnitúra, szőnyeg, nagyobb játék, ruhanemű. Nem szállítható hulladékok: zöldhulladék, állati tetem, trágya, autóbontásból származó alkatrész, építési törmelék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, fáradt olaj, permetezőszer), elektronikai hulladék (selejtes hűtő, tv, háztartási gép).
    A lomtalanítás a házak előtt elhelyezett lom összegyűjtésével történik, melyet a Közszolgáltató 2019. szeptember 23-án (hétfőn) reggel 7 órától folyamatosan szállít el.

Pácsony, 2019. szeptember 4.

Nagy István

polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 

- A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000.-Ft, az általános iskolásoknak 10.000.-Ft, a középiskolásoknak és egyetemistáknak 15.000.-Ft támogatást ad. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat rendszerében.

- Befejeződött az óvoda épületének fűtéskorszerűsítése és homlokzat festése. Az udvaron a rendezvénypajta szeptemberben készül el. Családi, baráti összejövetelek szervezésére is lehetőséget biztosítunk a 70 m2 nagyságú területen.

- Az egyedi szennyvíztisztító program szervezése befejeződött, 101 berendezés elhelyezése várható, ami nagyon jó arány.

- Maráczi Gyuláné (Nusi Néni) hamvasztás utáni búcsúztatása június 29-én volt községünk temetőjében. Nusi Néni – férje halála után – Budapestre költözött. 1956. októberében, 26 évesen szavalta el a Nemzeti Dal-t a Gépállomáson szervezett gyűlésen. Bátor kiállására szeretettel emlékezünk. Kívánsága szerint lánya, Alíz a Szent Családot ábrázoló, antik keretes képet adományozott Pácsonynak. A képet a volt óvoda épületében helyeztük el a 800 éves évfordulóra készült kiállítással együtt.

- Augusztus 8-án (csütörtökön) 9.00 – 18,00 óra között karbantartás miatt a gázszolgáltatás szünetel.

- Ambrus Ádám és Venczel Jázmin megvásárolták a Kossuth Lajos u. 30. szám alatti házat. A fiatalok a kőszegi járásból költöztek községünkbe. Segítsük a beilleszkedésüket.

- A közmunkások ötlete alapján minden családnak küldtünk kis levendulacsokrot. Örülünk a kedvező fogadtatásnak.

- A FALUNAPOT 2019. augusztus 18-án (vasárnap) tartjuk a kultúrház előtti ligetben. Délután fél 3 órakor Nagy István polgármester köszöntője után kultúrműsor következik: fellép a pácsonyi lányok, asszonyok által szervezett zumba csoport, a lakhegyi Daloskör, a nicki néptánccsoport. Sztárvendég: SZANDI. 17 órától szeretettel hívjuk a falu lakóit, az elszármazottakat, az érdeklődőket uzsonnára, baráti beszélgetésre.

Pácsony, 2019. augusztus 2.

                                                                                    Nagy István

                                                                                    polgármester


 

Baumgartner Jánosné és Magyar Istvánné 90. Születésnapjának köszöntése


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.