Tájkoztató

- Az egyedi szennyvízkezelési beruházás lakossági önrészének (50000 Ft) befizetését a családok többsége már teljesítette. A munkálatok indulásáról értesítjük az érintetteket, előre egyeztetünk a tulajdonosokkal. A kivitelező várhatóan már március elején megkezdi a munkát.

- Ezen a héten küldjük a 2021-re vonatkozó érvényesítő matricát, melyet a kommunális hulladékgyűjtő edényre kell ragasztani. Ennek elmulasztása esetén márciustól előfordulhat, hogy az STKH nem üríti a matrica nélküli kommunális kukákat. Első alkalommal április 13-án (kedden) lesz zöld hulladék gyűjtés, melyhez 1 db mintazsákot biztosítunk.

- A Kőris-féle házat (Kossut u. 57.) eladták. Az új tulajdonos az egykori patinás polgári ház teljes felújítását tervezi, így községünk „ékszerdoboza” lesz az épület.

- A fogorvosi rendelés időpontjai Győrváron:

hétfő: 08.00-16.00
kedd: 10.00-18.00
szerda: 08.00-16.00
csütörtök: 08.00-12.30
péntek: nincs rendelés

Dr Kallós Gyöngyike telefonszáma: 30-836-7655 rendelési időben lehet előzetesen időpontot egyeztetni. Ez alól kivétel a sürgősségi ellátás.

- A gépjármű adót 2021. január 01-től az Állami Adó- És Vámhatóság (NAV) veti ki a tulajdonosoknak. A 2020. december 31-ig esedékes kötelezettségeket még a győrvári Önkormányzati Hivatal intézi. Az adó előírásokat tartalmazó határozatokat 2021-től két részletben április 15-ig, valamint szeptember 15-ig az Állami Adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk az adóhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők.

- A Vasi Horganyzó kft. megkezdte a munkaerő toborzást. Nagy ütemben folynak az előkészítő munkálatok. Modern üzemcsarnok, felújított szociális épület várja a leendő dolgozókat. Érdeklődni lehet a 20-503-4566 telefonszámon e-mail: info @ vasihorganyzo . hu

Pácsony, 2021. február 08.

Nagy István
polgármester


 

Képviselő testület Önkormányzati tájékoztató


- 2021.január 5-én az Ambrus házaspárnak, Ambrus Ádámnak és Ambrusné Venczel Jázminnak kisgyermeke született. A kisfiú neve Levente. A család korábban a Kossuth Lajos utca 30. szám alatti házat vásárolta meg. Sok boldogságot, jó egészséget, örömökben gazdag éveket kívánunk.


- Január végén Megállapodást köt az Önkormányzat azokkal a családokkal, akik vállalták az egyedi szennyvíz tisztító berendezések létesítését, az egy ingatlanra jutó 170000 forint pályázati önrészből 120000 forintot az Önkormányzat, a fennmaradó 50000 (ötvenezer) forintot az ingatlan tulajdonosa fizeti meg. A lakossági hozzájárulás befizetésének határideje 2021. február 28. A befizetés csekken, illetve utalással lehetséges. A szennyvíztisztító berendezés beépítése addig nem valósul meg, amíg a jelzett összeg befizetése meg nem történik. A kivitelezők előre egyeztetnek a családokkal a berendezések beépítésének időpontjáról. Várhatóan március és október között folyhatnak a munkálatok. Kérjük a lakosság jó együttműködését, hogy sikeres legyen községünk legnagyobb beruházása.

- A 2021. évi hulladékgyűjtési naptárt a hónap elején eljuttattuk a családoknak. A jövőben a karácsonyfákat is elszállítják. Ebben az évben január 19-én (kedden), illetve február 10-én (szerdán). Bevezetésre kerül a házhoz menő zöld hulladék gyűjtés. (A tájékoztatót mellékeljük). Április 13-án (kedden) lesz zöld hulladék gyűjtés. A jövő héten az Önkormányzat egy mintazsákot küld minden családnak, a továbbiakban az ingatlantulajdonosok gondoskodnak a zsákok beszerzéséről. Az eddig bevált szelektív gyűjtés (sárga színnel jelezve) folytatódik, minden hónapban egy alkalommal. (januárban 20-án, szerdán) Az Önkormányzat ebben az évben is vállalja a lakossági hulladékgyűjtés díjának befizetését.

- Pályázati segítséggel tavasszal urnafalat építünk a temetőben. Az elkövetkező években 16 urna elhelyezésére lesz lehetőség.

Pácsony, 2021. január 14.

Nagy István
polgármester


 

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

Újra eljött december, a szeretet hónapja. Bizakodva várjuk az új esztendőt.


Erőt merítünk az adventi fényekből, hogy képesek legyünk megbirkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek ránk, családunkra, nemzetünkre várnak.


A karácsonyi gyertyák fényei megvilágítják a remény, a szeretet, az erő forrásait. Rendkívüli ez az év. Olyan élményt élünk át, amelyet az emberiség írott történetében még soha senki sem élt át. Egy pici vírus rövid időn belül hatalmas átrendeződéseket generált a Földön élő emberek életében. Jelenleg is itt van velünk, az emberiség is együtt él vele. A kérdés az, hogy a lényeg felbukkan- e a megfagyott lelkekben, teret kap-e a szeretet a szívekben. Olyan korban élünk, amelyben az emberek véleményét a tömegmédia formálja, de amelyben a tömegmédiát azok a véleményvezérek uralják, akik el tudják hitetni magukról, hogy a nép valódi képviselői, miközben saját hatalmuk megtartása a céljuk. Fájdalmasan igazságtalan egy szűk gazdag réteg és a szegények közti különbség országosan, és helyi szinten egyaránt.


Amikor a köldökzsinór elszakad, a szívkamrák ketté nyílnak, a véráram megpördül, és a baba, aki eddig az anya szívében élt, most önálló szívet kap, mely innen kezdve fáradhatatlanul veri az Élet ritmusát. Az új lény, mint egy kis autó. leszalad a teremtés futószalagjáról, s innen kezdve hol hevesen, hol békésen dobogó szívvel, de egyedül is üzemel: a misztérium megtörtént. Élet született. A keresztények hite szerint Isten mindenkit a szíve által működtet.


Ebben az évben kicseréltük a temetőhöz vezető úton található villanyoszlopokat, felújítottuk a ravatalozót, vásároltunk két ózongenerátort a középületek fertőtlenítése céljából, többször küldtünk maszkot, védőkesztyűt. Fekete márványtábla emlékeztet bennünket a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára a kultúrház falán. A Magyar Falu Program pályázati támogatásából fűkaszát, önjáró fűnyírót, motorfűrészt vásároltunk. Folyamatban van egy fűnyíró traktor beszerzése, utánfutóval, hóekével.


A jövő év tavaszán megkezdi a termelőmunkát a Vasi Horganyzó Kft. A majdnem egymilliárd forintos beruházás 50 főnek biztosít hosszútávon munkát, megélhetést. Az egyedi szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázatunk lehetővé teszi a program megvalósítását 101 bekötéssel. Terveink szerint kora tavasztól október végéig elvégzi a munkálatokat a kivitelező. A Magyar Közút NZRT-től kapott információk szerint a jövő évben teljesen felújítják, aszfaltozzák a községünkön áthaladó főutcát. A jármű forgalom az utóbbi években megnövekedett, sajnos a 40km/óra sebességkorlátozást nem tartják be. Ennek visszaszorítására megtaláljuk a megoldást. 2021 tehát egy nagyon fontos év lesz. A szennyvízkezelés megoldása, az ötven új munkahely, a főutca felújítása nagy lehetőség Pácsony számára. Mindezek javítják életminőségünket.


Jelenleg 296 lakosa van községünknek. Elhunyt Kovács Lajos, Kiss István, Szomi Róbert, és Kovács Gyula. Szeretettel emlékezünk Kiss István (Pityu) önzetlen közösségi munkájára, amit az egykori MÁV Járműjavítóban, és a Vadásztársaságban végzett. Az elhunytak emlékét megőrizzük.


Idén az adventi rendezvények -a korona vírus miatt – elmaradnak. Fogadják szeretettel a kis ajándékcsomagot, amit jelképnek szánunk. A három szál virág juttassa eszünkbe virágos községünket, a virtuális térben hallják meg a csengő hangját, a karácsonyfadísz pedig jelképezze a békét, a reményt a családok karácsonyfáján.
Végezetül egy személyes dolog. Az Önök bizalmából három évtizede vagyok Pácsony polgármestere. Köszönöm a hozzám októberben elküldött jókívánságokat a helybelieknek, az elszármazottaknak, az ismerősöknek, a 30. évforduló alkalmából. Az Önök szeretete, bíztatása, együttérzése adott erőt, és újabb lendületet a polgármesteri feladatok ellátásához. Hívom és várom a községünk fejlődéséért tenni akaró fiatalokat, felnőtteket szép, egyben embert próbára tevő programjaink megvalósításához. Maradandót, értéket csak együtt lehet alkotni.


A Képviselő-testület nevében szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt kívánok községünk minden családjának!

Pácsony, 2020. december 08.

Nagy István polgármester

2020 1

2020 1

2020 1

2020 1

2020 1

2020 1


 

 

 

PÁCSONY KÖZSÉG SZENNYVÍZKEZELÉSI BERUHÁZÁSA

a kedvezményezett neve: Pácsony Község Önkormányzata
pályázati felhívás neve, kódszáma: A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)
a projekt címe: Pácsony Község szennyvízkezelési beruházása
a szerződött támogatás összege: 153.432.939,-Ft
a támogatás mértéke (%-ban): 90%


a projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül Pácsony település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Pácsony községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Pácsony község területén 101 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 101 ingatlan szennyvízkezelése 101 db ingatlanonként elhelyezésre kerülő tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

a projekt tervezett befejezési dátuma:

2022. február 28.


 

IMG 20191007 105647 resize


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.