Önkormányzati tájékoztató

2023. november 1-től a fogászati ellátást az IVANDA DENT KFT. biztosítja Győrváron (Balogh Ádám utca 87. Egészségház)
Rendelési idő:
hétfő 8.00 – 11.30 csütörtök 16.30 – 19.00
kedd 8.00 – 11.30 péntek 16.30 – 18.30
szerda 8.00 – 11.30
Időpont egyeztetés: 06-20-572-0123 telefonszámon lehetséges.

A közmunkások szépen rendben tartják a temetőt, köszönet érte. Az utóbbi napokban több elszármazott család elismeréssel szólt a temető rendjéről, tisztaságáról.
Az egykori óvoda és a szomszéd udvara is árvízveszélyes lett a hirtelen lezúduló nagymennyiségű eső esetén. Október végén a Kultúrház melletti 173/2. helyrajzi számú árkot kitisztíttattuk, hogy könnyebben levezesse az esővizet, illetve hóolvadás esetén se legyen probléma. A Magyar Közút Vasvári Kirendeltsége a Kossuth Lajos utca 19-27 számú házak előtti árkot ásatta ki. Sajnos a hidak alja tele volt hordalékkal, a közmunkások próbálták kitisztítani. A hidak karbantartása a ház tulajdonosának kötelessége, de az önkormányzat segít a hibaelhárításban.
A 45-65 év közötti nők részére mammográfia szűrésre kerül sor 2023. december 1. – 2024. január 15. között Szombathelyen. Erről valamennyi érintett névre szóló értesítést kap. Időpont egyeztetés után – ahogy lehetőségeink engedik – a falubuszt felajánljuk az utazáshoz.
A Kossuth Lajos utca 124. szám alatti házat eladták. A vevő Francia Dávid és családja 8 évig Hollandiában élt. Ingatlan vásárlási szándékukban fontos szerepet játszott Pácsony rendezettsége, tisztasága, a sok virág. Honlapunkon (www.pacsony.hu) információt kaptak községünk életéről, eredményeinkről. Jövő év első felében tervezik a családi ház felújítását és a költözést. Közösen segítsük a család beilleszkedését.
A nyugdíjasok önkormányzati támogatást kapnak karácsonyra, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 228.000 Ft-ot. A nyomtatványokat kiküldtük. Akik ebben az évben mentek nyugdíjba, jelentkezzenek, mert nincs nyilvántartásunk arról, hogy a folyó évben kik lettek nyugdíjasok.
2023. november 22-én (szerdán) 17.00 órakor közmeghallgatást (falugyűlést) tartunk a Kultúrházban. Tájékoztató hangzik el az idei munkákról, aktuális kérdésekről, terveinkről. Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt ezen a fórumon, tegyenek javaslatot Pácsony fejlődése érdekében.

Pácsony, 2023. november 15.

Nagy István
polgármester


 

A választási hírdetmény az alábbi linkről letölthető:

LETÖLTÉS


Önkormányzati tájékoztató

Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 03.

Befejeződött a biológiai szennyvíztisztító tartályok ingyenes szippantása. Közeleg a tél, arra kérünk minden családot, hogy továbbra is rendszeresen, hetente rátekintéssel ellenőrizzék a tartályok működését és szintén hetente használják a baktérium serkentő szert. Egy-két esettől eltekintve szépen működik a rendszer, köszönjük, hogy megfogadták a kivitelező tanácsait.
A temető egész évben szép, rendezett. Halottak Napja előtt a közmunkások idén is elvégzik az elhanyagolt sírok rendbetételét.
December 16-án (szombaton), Advent harmadik vasárnap előtti délután Kegye János pánsíp művész, a Magyar Kultúra Lovagja karácsonyi, ünnepi műsorát ajándékozzunk a falu lakóinak.
A kutyák pótoltásának időpontja: 2023. november 7 (kedd) 16.00 – 16.30 óra között a Kultúrház előtt.
Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. 1956-ban népünk kezébe vette a sorsát, példát mutatott a világnak. Diktatúra helyett szabadságot akart mindenki, nem volt idő a pártok közötti hatalmi harcokra. A forradalom egyesítette mindazokat, akik nem hittek a diktatúra ígéreteinek. A forradalom 13 napig, utóharcokkal együtt másfél hónapig tartott, de öt évtizedig hatott mindarra, ami utána történt. Meghurcoltatások, megaláztatások következtek. Egy hazug világ ellen lázadt fel a nép. 1956 a szabadság szinonimája lett. Vajon mennyi időre van még szükségünk, hogy egy újra vállalható, követhető erkölcsi rendszert építsünk? Megteszünk-e mindent ’56 emlékének ápolásáért? Október 23. mindannyiunk ünnepe, akik a demokrácia, a szabadság hívei vagyunk. 1989-ben valósult meg az, amit az emberek 1956-ban akartak. A szabadság egy lehetőség. Ezzel kísérletezünk 67 éve. Nagy a felelőssége a hatalmon lévőknek és a mindenkori ellenzéknek is. 1956 üzenete: képesek vagyunk nemzeti összefogásra. Erre lenne ma is szükség. Ezzel szemben az önzés, a széthúzás fertőz bennünket, holott keresnünk kellene egymás kezét. Ma sem kérhetünk többet, minthogy Magyarország a magyaroké legyen, és őszinte, becsületes magyar emberek vezessék. Hazánk legyen kiszámítható és elkötelezett tagja a világ legerősebb katonai szervezetének, a NATO-nak és az Európai Uniónak.
Tisztelet az 1956-os forradalom és szabadságharc pácsonyi résztvevőinek.

Pácsony, 2023. október 16.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

Köszönetünket fejezzük ki a Falunap szervezésében, lebonyolításában résztvevőknek. A családias rendezvény néhány pillanatáról készült fotókat megtekinthetik a község honlapján a „galéria” részben, illetve a hirdetőtáblákon. Az ünnepség keretében köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából dr. Tompa György főorvos urat, aki 55 éven át volt Oszkó, Olaszfa és Pácsony háziorvosa. Megható szavakkal köszönte meg a lakosság szeretetét, bizalmát, sajátos humorával, énekével nagyban hozzájárult az ünnep emlékezetessé tételéhez.
Suzy a „sztárvendég”, az andrásfai Dalkörösök, a zalaapáti Harmonikások, a sármelléki Tüskevár Táncegyüttes utólag is köszönték a helyi és környékbeli lakosság szeretetét, tapsát.

Az idei lomtalanítást szeptember 20-án (szerdán) tartjuk. A részletes tájékoztatót a hátoldalon olvashatják. A vasvári Hulladékudvar nyitvatartásáról, az elhelyezhető hulladék mennyiségéről tavaly már értesítettük a lakosságot.

Tájékozató letöltéséhez kattintson ide

Augusztus hónapban három közlekedési baleset történt a Kossuth utca Olaszfa felőli részén. Parkoló személygépkocsi visszapillantó tükrét törte le egy gépjármű, egy másik megkarcolta az út szélén parkoló személygépkocsit. A legsúlyosabb eset nagyobb anyagi kárral járt. Egy szabálytalanul rakodó traktor 2 pótkocsija közül a hátsó – egy fékezés után – keresztbe fordult a főúton, a szemközti oldalon álló villanyoszlop olyan veszélyesen megsérült, hogy azt ki kellett cserélni. Naponta előttünk zajlik a szabálytalan trágya- és bálahordás, a gyorshajtás, amit már többször jeleztünk a rendőrségnek. Felvetődött, hogy szervezzünk aláírásgyűjtést a lehetetlen szabálytalankodók miatt és azt küldjük el az illetékes hatóságokhoz, mert az eddigi intézkedések nem értek el eredményt.

Ebben a hónapban befejezzük a szennyvíztartályok éves szippantását. Itt az ősz, közeleg a tél. Több figyelmet fordítsunk a szennyvíztartályok működésére, a baktériumserkentő szerek pótlására.

Községünket is hátrányosan érinti a klímaváltozás. Az egykori óvoda udvarán kisebb árvíz vonult le a nyár folyamán. Sürgősen meg kell oldani a kultúrház melletti árok tisztítását, a meder kotrását, mert nagyobb eső esetén a patak nem tudja levezetni az északi oldalról lezúduló vizet.

 

Pácsony, 2023. szeptember 07.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000 Ft, az általános iskolásoknak 10.000 Ft, a középiskolásoknak és az egyetemistáknak 15.000 Ft támogatást ad. A támogatás feltétele: a családban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 228.000 forintot. Önkormányzatunk a következő tanévben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat rendszerében. Azt kívánjuk a diákoknak, hogy az új tanévben gyarapodjanak tudásban, emberi értékben.

A Falunapot 2023. augusztus 19-én (szombaton) tartjuk az egykori óvoda udvarán. (A meghívó a hátoldalon található.) A programra szeretettel várjuk a község lakóit, az elszármazottakat, a családtagjaikat, a barátaikat, az érdeklődőket a környező településekről.

Az üdvözlő táblákat kicseréltük mindkét faluvégen. A táblák szebbek, jobban olvashatóbbak a korábbiaknál.

Kossuth Lajos utca 37. szám és a Kossuth Lajos utca 23. szám alatti ingatlanokat megvásárolták. Az előbbit Horváth Tamás Zsolt és családja, az utóbbit Szegedi Panni. Kérjük segítsék a két család beilleszkedését.

Tovább folytattuk a szennyvíztartályok szippantását. Kérjük, hogy hetente a fedőlap leemelésével ellenőrizzék a tartály állapotát. A karbantartó Kovács János is köteles ezt az ellenőrzést havonta elvégezni. Meghibásodás esetén Kovács Jánost hívják telefonon, elérhetőségei: 06-30-693-2728 vagy 06-20-551-4606. A baktérim gerjesztő szert folyamatos használata, kivitelező a Z.E.H. Kft. szakmai tanácsainak betartása kötelező.

Augusztus 20-án Szent István királyra, a Magyar Köztársaság állami ünnepére és egyben az új kenyér ünnepére emlékezik az ország. Szent István öröksége – a társadalmi megosztottság ellenére – valamennyiünké. Ezt vegyék tudomásul a hatalmon lévők, hivatásukat szolgálatnak tekintsék. Vetkőzzék le a másként gondolkodókkal szembeni cinizmusukat és mint kereszténydemokratákhoz illik, tartsák be a tíz parancsolatot, különösen annak a hetedik pontját! Augusztus 20-án legyen béke a szívünkben, hiszen örömmel gondolhatunk Szent István király állam- és egyházszervező művére, mert az ő uralkodásának idején lettünk az európai népek megbecsült közössége.
Közelgő állami ünnepünk alkalmából erőt, hitet, egészséget, boldogságot kívánok Pácsony minden családjának.

Pácsony, 2023. augusztus 01.

Nagy István
polgármester

Falunap2023


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.