Önkormányzati tájékoztató

 2024. február 13-án (kedden) 9.00 – 15.00 óra között áramszünet lesz községünkben.

Január 16-án dr. Balogh Gábor úr, Vasvár Rendőrkapitánya látogatást tett Pácsonyban. Nyílt, őszinte beszélgetés folyt a helyi gondokról, melyek megoldása közös feladatunk. Kértük a gyorshajtók elleni hatékonyabb fellépést, a gyakoribb sebességmérést, a vontatójárművek műszaki állapotának ellenőrzését, a sárfelhordás visszaszorítását, a trágyaszállítás előírás szerinti betartatását. A várható gyakoribb sebességellenőrzés miatt felhívjuk a helyi gépjárművezetők figyelmét a 40 km/óra sebesség betartására. Alapvetően nem pácsonyi lakosok követnek el szabálysértést. Sajnos, a nagyraksúlyú járművek, kamionok is kihatással vannak a házak falainak repedezésére.

A Képviselőtestület módosította szociális rendeletét. A magas infláció miatt a települési támogatások felső határát megemeltük. Az újszülöttek támogatása 50.000 Ft-ra, a temetési támogatás 40.000 Ft-ra, az óvodások szeptemberi támogatása 10.000 Ft-ra, az általános iskolásoké 20.000 Ft-ra, a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatóké 25.000 Ft-ra emelkedett.

Ebben az évben is az egyik legfontosabb feladatunk a szennyvízprogram előírásainak végrehajtása lesz. Az egyedi szennyvíztisztító berendezések ellenőrzését, a szippantások szervezését továbbra is Kovács János végzi. (Tel: 30-693-2728). Az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok közötti Együttműködési Megállapodásban szerepel, hogy a tulajdonviszonyban beállt változást az eladó és a vevő köteles bejelenteni az Önkormányzatnak. Az új tulajdonosnak vállalni kell a szennyvíztisztító berendezéssel kapcsolatos kötelezettségeket. Az év első felében átvezetjük a változásokat, ahol a bejelentés elmaradt. A szakmai utasítások betartása mindannyiunk érdeke! Az Önkormányzat ebben az évben is átvállalja a szennyvíziszap szippantás és az elszállítás költségét. Bátor döntés volt az egyedi szennyvízprogram megszervezése, de megérte a sok munka, az egyeztetések, a karbantartás bonyolítása, hiszen a környező települések többségében 70-80%-ban „feketén” szippantják a családok az udvaruk sarkába a szennyvizet, ami nem éppen európai színvonal.

A járási települési ügysegéd minden hónap első péntekén tart fogadóórát 9.00 és 10.00 óra között.

Pácsony, 2024. február 01.

Nagy István
polgármester


 

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

December van, a szeretet hónapja. Bizakodva várjuk az új esztendőt. Merítsünk erőt az adventi fényekből, hogy képesek legyünk megbirkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek ránk, családunkra, nemzetünkre várnak. A hosszú téli esték lehetőséget adnak arra, hogy számadást készítsünk az óesztendőről, egyben tervezzük a jövőt.

Ebben az évben felújítottuk a kultúrház mögötti melléképület tetőszerkezetét, mobilgarázst vásároltunk, kijavítottuk a bitumenes pálya repedéseit. A falu központjában lévő árok kotrása elősegíti, hogy gyorsan levezesse a klímaváltozás miatt gyakoribb szökőárakat.
Átvállaltuk a hulladékszállítás és az egyedi szennyvíztartályok szippantásának költségeit. A falunapon köszöntöttük a nyugdíjba vonuló háziorvosunkat, dr. Tompa György főorvos urat.
A jövő ében terveink között szerepel a templom mennyezetének, előterének festése, a játszótér fejlesztése EU szabvány szerint. Új falubusz beszerzésére pályázunk, folytatjuk a szökőárak elleni védekezést, a szennyvízprogramot, tárgyalunk a község Olaszfa felőli oldalán lévő füves focipálya vásárlásáról az állami ingatlankezelővel.
Az elmúlt 33 évben Pácsonynak egy fillér tartozása sem volt. Mindig addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért. Köszönet a sok társadalmi munkáért, községünk fejlődést elősegítő felajánlásokért. Többen szerényen, önzetlenül teszik ezt. Nem hívnak sajtót, nem fényezik magukat, ők hétköznapjaink igazi lokálpatriótái. Hálával tartozunk Nekik.
2024. június 9-én kerül sor az Európai Unió magyar képviselőinek és az Önkormányzati választásokra. A titkos választások a demokrácia ünnepei, ezért is éljenek a lehetőséggel, menjenek el szavazni. Én is megyek, Önökkel együtt abban a reményben, hogy még igazságosabb, élhetőbb legyen a világ.
Jelenleg 295 lakosa van Pácsonynak. Elhunyt Baumgartner János, Solymosi Imréné, Nagy Lajosné, Iris Gabriele Pientka. Emléküket megőrizzük.
Idén 3 gyermek született: Kántor Lola, Péhl-Fülöp Zétény, Sárközi Elina Szofia. Sok boldogságot kívánunk a három családnak.

December 16-án (szombaton) délután fél három órára szeretettel várjuk a falu lakóit KARÁCSONYVÁRÓ ünnepségünkre a Kultúrházba. A köszöntő után Kegye János pánsípművész, a Magyar Kultúra Lovagja ad az ünnephez illő műsort. Utána süteménnyel, forralt borral, üdítővel kínáljuk a résztvevőket.

Kedves Pácsonyiak! Azt kívánom, hogy hagyományaink erősítsék az összetartozás érzését, a család biztonságot adó belső erejét. Az adventi gyertyák ígérete szerint karácsonykor megérkezik a szeretet és az öröm. Mivel az ünnep szépségét, hangulatát mi magunk formáljuk, ezért rajtunk múlik, hogy megteremtjük-e a szeretet csodáját.
Az ajándékba küldött, fenyőfát ábrázoló méhviasz gyertya fénye, illata árasszon szeretetet, békét, reményt Pácsony minden családjának!

havas árok

templom

Betlehem resize

Pácsony, 2023. december 05.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

2023. november 1-től a fogászati ellátást az IVANDA DENT KFT. biztosítja Győrváron (Balogh Ádám utca 87. Egészségház)
Rendelési idő:
hétfő 8.00 – 11.30 csütörtök 16.30 – 19.00
kedd 8.00 – 11.30 péntek 16.30 – 18.30
szerda 8.00 – 11.30
Időpont egyeztetés: 06-20-572-0123 telefonszámon lehetséges.

A közmunkások szépen rendben tartják a temetőt, köszönet érte. Az utóbbi napokban több elszármazott család elismeréssel szólt a temető rendjéről, tisztaságáról.
Az egykori óvoda és a szomszéd udvara is árvízveszélyes lett a hirtelen lezúduló nagymennyiségű eső esetén. Október végén a Kultúrház melletti 173/2. helyrajzi számú árkot kitisztíttattuk, hogy könnyebben levezesse az esővizet, illetve hóolvadás esetén se legyen probléma. A Magyar Közút Vasvári Kirendeltsége a Kossuth Lajos utca 19-27 számú házak előtti árkot ásatta ki. Sajnos a hidak alja tele volt hordalékkal, a közmunkások próbálták kitisztítani. A hidak karbantartása a ház tulajdonosának kötelessége, de az önkormányzat segít a hibaelhárításban.
A 45-65 év közötti nők részére mammográfia szűrésre kerül sor 2023. december 1. – 2024. január 15. között Szombathelyen. Erről valamennyi érintett névre szóló értesítést kap. Időpont egyeztetés után – ahogy lehetőségeink engedik – a falubuszt felajánljuk az utazáshoz.
A Kossuth Lajos utca 124. szám alatti házat eladták. A vevő Francia Dávid és családja 8 évig Hollandiában élt. Ingatlan vásárlási szándékukban fontos szerepet játszott Pácsony rendezettsége, tisztasága, a sok virág. Honlapunkon (www.pacsony.hu) információt kaptak községünk életéről, eredményeinkről. Jövő év első felében tervezik a családi ház felújítását és a költözést. Közösen segítsük a család beilleszkedését.
A nyugdíjasok önkormányzati támogatást kapnak karácsonyra, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 228.000 Ft-ot. A nyomtatványokat kiküldtük. Akik ebben az évben mentek nyugdíjba, jelentkezzenek, mert nincs nyilvántartásunk arról, hogy a folyó évben kik lettek nyugdíjasok.
2023. november 22-én (szerdán) 17.00 órakor közmeghallgatást (falugyűlést) tartunk a Kultúrházban. Tájékoztató hangzik el az idei munkákról, aktuális kérdésekről, terveinkről. Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt ezen a fórumon, tegyenek javaslatot Pácsony fejlődése érdekében.

Pácsony, 2023. november 15.

Nagy István
polgármester


 

A választási hírdetmény az alábbi linkről letölthető:

LETÖLTÉS


Önkormányzati tájékoztató

Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 03.

Befejeződött a biológiai szennyvíztisztító tartályok ingyenes szippantása. Közeleg a tél, arra kérünk minden családot, hogy továbbra is rendszeresen, hetente rátekintéssel ellenőrizzék a tartályok működését és szintén hetente használják a baktérium serkentő szert. Egy-két esettől eltekintve szépen működik a rendszer, köszönjük, hogy megfogadták a kivitelező tanácsait.
A temető egész évben szép, rendezett. Halottak Napja előtt a közmunkások idén is elvégzik az elhanyagolt sírok rendbetételét.
December 16-án (szombaton), Advent harmadik vasárnap előtti délután Kegye János pánsíp művész, a Magyar Kultúra Lovagja karácsonyi, ünnepi műsorát ajándékozzunk a falu lakóinak.
A kutyák pótoltásának időpontja: 2023. november 7 (kedd) 16.00 – 16.30 óra között a Kultúrház előtt.
Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. 1956-ban népünk kezébe vette a sorsát, példát mutatott a világnak. Diktatúra helyett szabadságot akart mindenki, nem volt idő a pártok közötti hatalmi harcokra. A forradalom egyesítette mindazokat, akik nem hittek a diktatúra ígéreteinek. A forradalom 13 napig, utóharcokkal együtt másfél hónapig tartott, de öt évtizedig hatott mindarra, ami utána történt. Meghurcoltatások, megaláztatások következtek. Egy hazug világ ellen lázadt fel a nép. 1956 a szabadság szinonimája lett. Vajon mennyi időre van még szükségünk, hogy egy újra vállalható, követhető erkölcsi rendszert építsünk? Megteszünk-e mindent ’56 emlékének ápolásáért? Október 23. mindannyiunk ünnepe, akik a demokrácia, a szabadság hívei vagyunk. 1989-ben valósult meg az, amit az emberek 1956-ban akartak. A szabadság egy lehetőség. Ezzel kísérletezünk 67 éve. Nagy a felelőssége a hatalmon lévőknek és a mindenkori ellenzéknek is. 1956 üzenete: képesek vagyunk nemzeti összefogásra. Erre lenne ma is szükség. Ezzel szemben az önzés, a széthúzás fertőz bennünket, holott keresnünk kellene egymás kezét. Ma sem kérhetünk többet, minthogy Magyarország a magyaroké legyen, és őszinte, becsületes magyar emberek vezessék. Hazánk legyen kiszámítható és elkötelezett tagja a világ legerősebb katonai szervezetének, a NATO-nak és az Európai Uniónak.
Tisztelet az 1956-os forradalom és szabadságharc pácsonyi résztvevőinek.

Pácsony, 2023. október 16.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.