Községi Önkormányzat

Pácsony

Önkormányzati tájékoztató

 A győrvári Önkormányzati Hivatal minden héten, szerdán délelőtt 8-10 óra között tart ügyfélfogadást. A délutáni ügyfélfogadás a jövőben elmarad. A Járási Hivatal települési ügysegédje továbbra is délelőtt 10-12 óra között várja az ügyfeleket. 
 Kurimai Eszter fodrász az Óvoda épületének hátsó helyiségében várja vendégeit. Telefonszám: 30-3667723
 Szeretettel várjuk az egészséges életmód és a fitoterápia iránt érdeklődőket a megalakuló Életmód klubba. Az első foglalkozás témája: A megfelelő folyadékbevitel jelentősége: az éltető erőnk a víz. Immunerősítő gyógynövényünk: a csipkebogyó. A foglalkozást tartja Tóthné dr. Nagy Eleonóra, fitoterapeuta. Helyszín és időpont: Kultúrház 2020. február 7 (péntek) 1700 óra. 
 75 éve, 1945. február 3-án született dr. Pusztai Gyula, Pácsonyból elszármazott jogász, Vas megye egykori vezető politikusa. Két éves volt, amikor édesapja Pácsony tanítója lett. Így került a család Pácsonyba. Az általános iskola alsó tagozatát Pácsonyban, a felsőt Vasváron végezte el. A szombathelyi Savaria Gimnáziumban érettségizett. A pécsi Jogtudományi Egyetemen 1968-ban jogi diplomát szerzett. Pécsett versenyszerűen sportolt a Steinmetz Sportegyesület NB I. B-s ökölvívó csapatában. Az egyetem elvégzése után a Vas megyei ügyészségen dolgozott, majd a szombathelyi Városi Tanács és a Megyei Tanács Köztisztviselője lett. Hét évig volt a megyeszékhely Városi Tanácsának VB titkára, majd a Vas Megyei Tanács VB titkára lett. 
1990-ben, a rendszerváltás idején nagy többséggel a Vas Megyei Közgyűlés Elnökének választották. Hét éven át volt országgyűlési képviselő. Súlyos betegségben hunyt el 2005. április 10-én.
Dr. Pusztai Gyula nagy figyelmet fordított a kistelepülések segítésére, a törvényességre. Rendszeresen érdeklődött az „otthoniakról”, a pácsonyi emberekről, akiktől – elmondása szerint – sok tapasztalatot gyűjtött. Örömmel jött a pácsonyi rendezvényekre, falunapokra. Meghatódva vette át községünk kis asztali zászlaját, megsimogatta és a könnyeivel küszködött. 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítették. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy 1991 nyarán, a szombathelyi repülőtéren fogadhatta II. János Pál pápát. 
Minden évben, Halottak Napja előtt, szombathelyi sírján elhelyezzük községünk koszorúját. Dr. Pusztai Gyula most lenne 75 éves. Mi, akik ismertük és tiszteltük szeretettel emlékezünk Rá. 
Pácsony, 2020. január 31. 
 
Nagy István 
polgármester 

 
 

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt !

Decemberbetlehem van, advent három gyertyája lobog már, vonzza az emberi lelkeket Advent a megjövendölt megváltást a reményt hordozza. A szeretetet és a békét emeli fel a hétköznapokból. Őrizzük meg az ünnepi fények ragyogását a hétköznapokra is.
Ebben az évben elkezdtük az óvoda épületének felújítását (fűtéskorszerűsítés, homlokzatfestés), az udvaron rendezvénypajtát építettünk, pályázatot adtunk be az egyedi szennyvízkezelés megvalósítására.
A jövő évben, ősszel megkezdi a termelő munkát a volt MÁV Járműjavító üzemben a GAPM Kft., melynek új cégneve: Vasi Horganyzó Kft. Bízunk benne, hogy a helyi és a környékbeli embereknek hosszú távon biztos munkahelye lesz. Az új üzem hozzájárul térségünk fejlődéséhez.
Az egyedi szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázat eredményes elbírálása után folyamatos lesz a kivitelezés. A vasútállomásra vezető út éjszakai megvilágítása lesz a másik fontos feladat, szakemberek segítségét kérjük a tervezéshez és a megvalósításhoz.
Október 13-án önkormányzati választások voltak. Pácsonyban azok kerültek be a Képviselő-testületbe, akik tenni akarnak községünkért és az összefogásban hisznek. Együtt vállaljuk a kihívásokat és kérjük az Önök támogatását is. December 10-én 10 község Győrvár székhellyel létrehozott egy új Önkormányzati Hivatalt. A települések a következők: Győrvár, Pácsony, Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Oszkó, Olaszfa, Bérbaltavár, Nagytilaj és Püspökmolnári. Pácsony ügyeit továbbra is a győrvári köztisztviselők végzik.
Jelenleg 297 lakosa van Pácsonynak. Májusban köszöntöttük 90. születésnapjukon Magyar Istvánnét és Baumgartner Jánosnét. Jó egészséget és boldogságot kívánunk mindkettőjüknek. Ebben az évben három gyermek született: Konkoly Natália, Sárközi Bence és Horváth Nádin. Elhunyt Kovács István, Varga Tiborné, Komláti Józsefné, Szabó Tibor és Marton Sándor. Pista Bácsi és Ilonka Néni minden rendezvényünkre eljöttek. Érdeklődtek a falubeliek iránt, erősítették közösségi életünket, családi életük példa valamennyiünk előtt. Az idei Karácsonyváró ünnepségünket sajnos már Nélkülük tartjuk. Szeretettel emlékezünk kedves mosolyukra. Az elszármazott Pécsi István, Maráczy Gyuláné, Osztódi Jenőné is községünk temetőjében nyugszanak. Az elhunytak emlékét megőrizzük.
December 22-én (vasárnap) délután három órakor szeretettel várjuk a falu lakóit – időseket és fiatalokat egyaránt – Karácsonyváró ünnepségünkre a kultúrházba. Az ünnepi köszöntő után a Pannon Cigányzenekar prímásának, Batyi Árpádnak és Horváth Tamás orgonista zenés adventi műsora következik, majd vendégül látjuk a résztvevőket.
Fogadják szeretettel a karácsonyi hangulatot ábrázoló színes poharat és a méhviaszgyertyát, amely árassza a méz kellemes illatát és a szeretet érzését. Emlékeztessen bennünket arra, hogy közös a sorsunk, itt a Vasi Hegyháton. Tőlünk függ, hogy megértésben, békében éljük hétköznapjainkat, vagy az ellentétek gyengítik erőinket.
Benke Éva költő tanár soraival kívánok a Képviselő-testület – Ritter-Babos Beatrix Éva, Tóthné Dr. Nagy Eleonóra, Józsa László és Kiss Imre – nevében is szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt Pácsony minden családjának.


„Küldök áldott ünnepet,
sötét helyett fényeket,
szürke égnek kékítőt,
embereknek békítőt.”


Pácsony, 2019. december 16.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 A Képviselő-testület november 26-án (szerdán) 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a Kultúrházban. Tájékoztató hangzik el időszerű kérdésekről, véleményt kérünk a következő évek tennivalóiról, terveiről.
 A könyvtár rendezvényei az elkövetkező hetekben:
- 2019. november 25. (hétfő) 17 órakor elsősegélynyújtással kapcsolatos előadás Németh Dániel mentőtiszt vezetésével.
- December 1. (advent első vasárnapja) 15 órakor a Tarisznyások együttes zenés műsora.
- December 2. (hétfő) 17 órakor író-olvasó találkozó. vendég: Heller Péter író.
- December 8. (advent második vasárnapja) 15 órakor a sitkei citerazenekar műsora.
- December 22. (advent 4. vasárnapja) 15 órakor a Pannon Cigányzenekar prímásának, Batyi Árpádnak és Horváth Tamás orgonista zenés adventi műsora. Utána uzsonna, kötetlen beszélgetés.
Valamennyi programra szeretettel várjuk községünk lakóit.
 A nyugdíjasoknak karácsonyra 10.000.-ft támogatást adományozunk. Ehhez szükséges egy nyomtatvány kitöltése. A nyomtatványt a napokban elküldjük – ha szükséges – segítünk a kitöltésben. a nyugdíj törzsszám megadása kötelező.


Pácsony, 2019. november 20.


Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 A 2019. október 13-án megválasztott önkormányzati képviselők – Ritter-Babos Beatrix Éva, Tóthné Dr. Nagy Eleonóra, Józsa László, Kiss Imre – nevében köszönetemet fejezem ki szavazataikért, bizalmukért.
A képviselő-testület – alakuló ülésén – Ritter-Babos Beatrix Évát választotta alpolgármesternek. Az elkövetkező öt év is próbára teszi erőinket, tudásunkat, tisztességünket. Ezért is hívunk mindenkit, aki tenni akar Pácsony fejlődéséért.

 A családok többsége a temetőben rendbe tette a sírokat. Az elmúlt hetekben a közmunkások vállalták az elhagyott sírok rendbetételét, ez így lesz a jövőben is.

 A községünkben áthaladó kamionok, nagyteljesítményű mezőgazdasági gépek vezetőinek többsége nem tartja be a 40 km/óra sebességkorlátozást. A Rendőrség segítségét, intézkedését kérjük. Gyakoribb ellenőrzések várhatók.

 Nagy Tamás informatikus 2019. október 29-én (kedden) 18 órakor élménybeszámolót tart távoli országokban tett kerékpár túrájáról a kultúrházban. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.

 Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett az ország. Más lenne Magyarország, Európa és a világ 1956 nélkül. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeltük. 1956 becsületet adott a magyar nemzetnek és példát az egész világnak. Tisztelet az 1956-os forradalom és szabadságharc pácsonyi résztvevőinek!

Pácsony, 2019. október 24.


Nagy István

polgármester


 

 

Önkormányzati tájékoztató

 

• Balogh Adrián és felesége Kinga megvásárolták a Kossuth Lajos utca 128. szám alatti családi házat, amely korábban Molnár Márta, illetve Sipos Imréék tulajdona volt. Kinga angol szakos tanár, férje a vasvári Varga és Varga Kft-nél dolgozik. Az előző években Olaszországban éltek.
Segítsük valamennyien a beilleszkedésüket. Az kívánjuk, hogy érezzék jól magukat községünkben.

• Az óvoda udvarán elkészült a rendezvénypajta. Október 6-án (vasárnap) délután fél 2 órakor ünnepélyes keretek között „adjuk át” az érdeklődőknek. Plébános Úr megáldja a közösségi teret, majd Dr. Tompa György Főorvos Urat köszöntjük és megköszönjük több évtizedes gyógyító munkáját. Utána vendégül látjuk a jelenlévőket. A fenyőfából készült fedett tér lehetőséget ad közösségi, családi rendezvények szervezésére. A gyermekek részére udvari játékokat állítottunk fel. (2 kép mellékelve). A rendezvényre szeretettel várjuk községünk minden lakóját.

• Szeptember 25-én beadtuk a szennyvízkezelési pályázatot. A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2020.07.01., tervezett fizikai befejezése 2022.02.28. A projekt teljes költsége 170.481.047.-Ft. Igényelt támogatás 153.432.942.-Ft. Saját forrás: 17.048.105.-Ft.

• Október 13-án (vasárnap) kerül sor az önkormányzati választásokra. Kérem, hogy minél többen menjenek el szavazni. Én is megyek, Önökkel együtt, hogy megválasszuk községünk új Képviselőtestületét.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik támogattak, segítettek polgármesteri tisztségemben. Az Önök bizalmából 29 éve töltöm be ezt a megtisztelő tisztséget. Vas megye 217 települése közül tizennégyen vagyunk – majdnem három évtizede – polgármesterek. Mindig az Önök biztatása, szeretete adott erőt és újabb lendületet a polgármesteri feladatok ellátásához. Köszönöm.

 

 Pácsony, 2019. szeptember 30.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.