Önkormányzati tájékoztató

• Az egyedi szennyvíztisztító pályázat elkészítése rövid időn belül befejeződik. Néhány hatóság engedélyére várunk. 94 család írta alá a Megállapodást, amely kiemelkedően jó arányt jelent (több mint 90 %)

• A kultúrház előtti hársfák száraz ágait, a fagyöngyöket levágattuk. Lényegében így fiatalítottuk ezeket a szép fákat, melyeket elődeink az I. világháború pácsonyi hősi halottai emlékére ültettek. A temetőben 2 platánfát ültettünk. Reméljük, ugyanolyan szép, terebélyes lesz, mint amelyet sikerült „felnevelni”.

• Folyamatosan végezzük a fűnyírást a közterületeken és a házak előtti árkokat is kaszáljuk. Kérjük, hogy ahol fiatalok laknak, a gereblyézést végezzék el.

• Három új hirdetőtáblát állítottunk fel a régiek helyett. Ezeket a hirdetőtáblákat szép faragások díszítik, vigyázzunk rájuk. A táblákon csak az önkormányzat hirdetései jelenhetnek meg. Nem engedjük, hogy a színes, nagy plakátok eltakarják az Önkormányzat híreit.

• Szeretettel köszöntjük Magyar Istvánnét (Sári Nénit) és Baumgartner Jánosnét (Bözsi Nénit) közelgő 90. születésnapjuk alkalmából. (Sári Néni 1929. május 1-jén, Bözsi Néni 1929. május 3-án született.) Egész életútjuk, szorgalmuk, kitartásuk példa valamennyiünk számára. Jó egészséget, boldogságot kívánunk Nekik. A Miniszterelnök Úr Oklevelét, községünk ajándékát április végén adjuk át.

• Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk Pácsony valamennyi családjának.

Pácsony, 2019. április 16.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

 

  • Február második felében összegyűjtötték a közmunkások az elszórt hulladékot a szőlőhegyre vezető út mentén. 35 zsák műanyag flakon, üveg, papír, vegyszeres doboz stb. gyűlt össze, ami azt is jelzi, hogy a környezetvédelmi tudatosságon van mit javítani. Az egész országra ez a jellemző, jó lenne, ha a mi virágos falunk külterülete is a rendezettebb, tisztább települések közé tartozna. Kérjük minden jóakaratú ember segítségét, példamutatását.

  • Az egyedi szennyvíztisztító után nagy az érdeklődés. Már 80 % felett van az igénylők száma. A szennyvízkezelési program elkészítése folyamatban van, a napokban megkezdődik a házaknál a tervező munka. Az érdekelt családokat időben értesítik. Március közepén az igényléseket lezárjuk. Azok a családok, akik még nem kötötték meg a megállapodást, a napokban keressék Kiss Tibornét (tel: 30/715-15-68), ha kérik a szennyvíztisztítót.

  • A közelgő Nőnap alkalmából köszöntjük községünk lányait, asszonyait.

  • A Falunap várható időpontja, 2019. augusztus 18. (vasárnap). Sztárvendég Szandi lesz.

  • Március 15-én az 1848/49. évi forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország.

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,

De az idők végéig megmaradnak,

Mint a csillagok ragyognak boldogan

S fényt szórnak minden születő tavasznak.”

Juhász Gyula szavai méltón köszöntik nemzeti ünnepünket.

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy minden polgártársunknak egyforma jogai legyenek. A nemzet egy emberként állt talpra, vállalta a harcot a szabadságért. A harcot, amely nagyon is egyenlőtlen volt és rengeteg áldozattal járt. A márciusi ifjak nemzedékéből sokan adták oda fiatal életüket.

Március 15 a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzésének ünnepe. Szabadságunknak, haladó európaiságunknak az ünnepe. Feltehetjük a kérdést: méltó örökösei vagyunk-e 1848-nak? Nincs béke e kettészakított honban. A sajtó szabadsága korlátozott, az Országgyűlés a parlamentarizmus eszményének megcsúfolása, a törvény előtt egyenlőség a bírák, az ügyvédek, a rendőrök egyéni bátorságán múlik. A közös teherviselés helyett szegénységet látunk, miközben a hatalom mamelukjai gazdagodnak. Az egészségügy és az oktatás területén sok a tennivaló.

Az 1848-as szabadságharc példa és erő a zsarnokság elleni küzdelemben. 1848 csillag, mérce, amely a széthúzás idején egyesítheti a nemzetet.

Március 15.-e, a Talpra magyar, a 12 pont és a Kossuth nóta adott erőt az abszolútizmus éveiben éppúgy, mint a XX. század diktatúráinak legsötétebb korszakaiban. 1848-ból ma is tanuljuk meg életre váltani a szabadságot, egy európai emberhez méltó teljes életet.

Pácsony, 2019. március 6.

                                                                                    Nagy István

                                                                                    polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

• Megkezdtük az egyedi szennyvíztisztítóval kapcsolatosan az igényfelmérést, az Együttműködési Megállapodás és egy Nyilatkozat kitöltését, aláíratását. Egy-egy ingatlan valamennyi tulajdonosának, a haszonélvezőknek kell az aláírása és a következő adatok: név, anyja neve, születési hely, időpont (év, hó, nap) személyi igazolvány száma és a helyrajzi szám. Az már megállapítható, hogy a családok döntő többsége támogatja az egyedi szennyvízkezelési pályázatot. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, jelentős összeget gyűjtöttünk az elmúlt években a szennyvízkezelés megoldására, így a lakossági önrészt (150.000.-Ft-ot) csökkenteni tudjuk, ha ezt a pályázat lehetővé teszi.

• A Vas Népe 2019. január 23-i számában „Veszélyes üzem létesül Pácsonyban?” címmel tudósítás jelent meg arról, hogy az egykori gépállomáson az új tulajdonos, a GAPM Kft horgonyzóüzemet létesítene a hatósági engedélyek beszerzését követően. Gyenge János Úr, a Kft tulajdonosa – időpontegyeztetés után – készségesen várja az érdeklődőket. Tájékoztatást ad a technológiáról, amit a magyar hatóságok szigorúan ellenőriznek. Ha igény van rá, lakossági fórumot is szervezünk. A lakosság meggyőződhet arról, hogy a tönkretett üzemcsarnokok egy része már felújításra került, rövid időn belül néhány bérbeadható.

Pácsony, 2019. január 28.


Nagy István

polgármester


 

Községi Önkormányzat                                                               

Pácsony

M E G H Í V Ó

Az Önkormányzat 2019. január 21-én (hétfőn) délután 4 órakor tájékoztatót szervez a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázatról a kultúrházban.

Ennek a projektnek a keretében lehetőség van a településen található ingatlanokon egyedi szennyvíztisztító kisberendezés segítségével megoldani a szennyvíz elvezetését. Minden ingatlanhoz egy berendezés kerül elhelyezésre a szükséges szikkasztó rendszer kiépítésével együttesen.

A vasvári járás a fejlesztendő járások közé tartozik, ezért a támogatási intenzitás 90 %. Ez annyit jelent, hogy 10 % önerővel kell rendelkezni, ami kb 150.000.-Ft/ingatlan.

A kisberendezés beépítése következtében az ingatlan teljes mértékben közművesítettnek minősül, így azon háztartásnál, ahol a fejlesztés megvalósult, a jövőben talajterhelési bírság nem szabható ki.

A projekt beadásának feltétele, hogy a település lakossága támogassa a fejlesztést, ugyanis a hozzájáruló és együttműködési megállapodás aláírása követelmény.

A tájékoztató után felmérést végzünk arról, hány család támogatja a pályázatot. A pályázat beadása után kb 1 évre hirdetnek eredményt. A megvalósításra 36 hónap áll rendelkezésre, így akik részt vesznek a pályázatban kb 2,5 évvel rendelkeznek minimum, hogy a szükséges önerőt összegyűjtsék.

Kérjük, hogy valamennyi családot képviseljen valaki, mert az egyedi szennyvízkezelés ügyében minden fontos információról tájékoztatást kapnak. Községünk jövője szempontjából sem mindegy, mikor tudjuk megoldani a szennyvízkezelést.

Pácsony, 2019. január 15.

                                                                                         Nagy István

                                                                                         polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.