Önkormányzati tájékoztató

• Megkezdtük az egyedi szennyvíztisztítóval kapcsolatosan az igényfelmérést, az Együttműködési Megállapodás és egy Nyilatkozat kitöltését, aláíratását. Egy-egy ingatlan valamennyi tulajdonosának, a haszonélvezőknek kell az aláírása és a következő adatok: név, anyja neve, születési hely, időpont (év, hó, nap) személyi igazolvány száma és a helyrajzi szám. Az már megállapítható, hogy a családok döntő többsége támogatja az egyedi szennyvízkezelési pályázatot. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, jelentős összeget gyűjtöttünk az elmúlt években a szennyvízkezelés megoldására, így a lakossági önrészt (150.000.-Ft-ot) csökkenteni tudjuk, ha ezt a pályázat lehetővé teszi.

• A Vas Népe 2019. január 23-i számában „Veszélyes üzem létesül Pácsonyban?” címmel tudósítás jelent meg arról, hogy az egykori gépállomáson az új tulajdonos, a GAPM Kft horgonyzóüzemet létesítene a hatósági engedélyek beszerzését követően. Gyenge János Úr, a Kft tulajdonosa – időpontegyeztetés után – készségesen várja az érdeklődőket. Tájékoztatást ad a technológiáról, amit a magyar hatóságok szigorúan ellenőriznek. Ha igény van rá, lakossági fórumot is szervezünk. A lakosság meggyőződhet arról, hogy a tönkretett üzemcsarnokok egy része már felújításra került, rövid időn belül néhány bérbeadható.

Pácsony, 2019. január 28.


Nagy István

polgármester


 

Községi Önkormányzat                                                               

Pácsony

M E G H Í V Ó

Az Önkormányzat 2019. január 21-én (hétfőn) délután 4 órakor tájékoztatót szervez a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázatról a kultúrházban.

Ennek a projektnek a keretében lehetőség van a településen található ingatlanokon egyedi szennyvíztisztító kisberendezés segítségével megoldani a szennyvíz elvezetését. Minden ingatlanhoz egy berendezés kerül elhelyezésre a szükséges szikkasztó rendszer kiépítésével együttesen.

A vasvári járás a fejlesztendő járások közé tartozik, ezért a támogatási intenzitás 90 %. Ez annyit jelent, hogy 10 % önerővel kell rendelkezni, ami kb 150.000.-Ft/ingatlan.

A kisberendezés beépítése következtében az ingatlan teljes mértékben közművesítettnek minősül, így azon háztartásnál, ahol a fejlesztés megvalósult, a jövőben talajterhelési bírság nem szabható ki.

A projekt beadásának feltétele, hogy a település lakossága támogassa a fejlesztést, ugyanis a hozzájáruló és együttműködési megállapodás aláírása követelmény.

A tájékoztató után felmérést végzünk arról, hány család támogatja a pályázatot. A pályázat beadása után kb 1 évre hirdetnek eredményt. A megvalósításra 36 hónap áll rendelkezésre, így akik részt vesznek a pályázatban kb 2,5 évvel rendelkeznek minimum, hogy a szükséges önerőt összegyűjtsék.

Kérjük, hogy valamennyi családot képviseljen valaki, mert az egyedi szennyvízkezelés ügyében minden fontos információról tájékoztatást kapnak. Községünk jövője szempontjából sem mindegy, mikor tudjuk megoldani a szennyvízkezelést.

Pácsony, 2019. január 15.

                                                                                         Nagy István

                                                                                         polgármester


 

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt ! 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embereknek hirdetik az örömhírt.” Ősi, majd 2500 éves prófécia, jövendölés ez, amelyet az első karácsonyt várva vetettek papírra. Így advent vége táján valóban nagy a sötétség. Elég, ha a rövid nappalokra, a korán leszálló estékre gondolunk. Mégis a hozzák közelítő ünnep, karácsony ünnepe egy nagyobb fényességben világít ebben a sötétségben. Várjuk megérkezését, csendességét – még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot.

Mi hát a karácsony titka? Az isteni szeretet: Az Isten emberré lett. Ráadásul azért jött, hogy szolgálja az embereket, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. Szép gondolat ez, amelyet csak a hit tesz érthetővé.

Karacsany2018

            Ebben az évben befejeztük a járdák felületkezelését, így az egész falu járdahálózata jó minőségű. A volt óvoda udvarán 72 m2 térkövet rakattunk le, ezen a területen rendezvényeket lehet tartani. Megalakult az Értéktár Bizottság, mely aktív

tevékenységet folytat a múlt értékeinek felkutatásában, megőrzésében. A bizottság tagjai: Nagy Istvánné, Ritter-Babos Beatrix, Palatin Vivien. A volt MÁV Járműjavító területén megkezdte tevékenységét a GAPM Kft. Több lepusztított csarnokot már felújítottak, folytatják a terület rendezését, így a közeli jövőben lehetőség lesz munkahelyek létesítésére, a csarnokok egy részének bérlésére. A vasútállomásnál autóbuszmegálló létesült, az óvodásokat a falubusz szállítja az oszkói óvodába. A Bursa felsőoktatási pályázatra 8 fő jelentkezett, mindenki pályázatát elfogadtuk. Gratulálunk Belléncs Annának, Józsa Dávidnak, Palatin Bencének, Palatin Máténak, Palatin Viviennek, Székely Dánielnek, Szombat Alexandrának, Szombat Szabinának. Kedves fiatalok, büszkék vagyunk Rátok.

            A jövő évben a volt óvoda udvarán rendezvénypajtát szeretnénk építeni a meglévő térburkolat fölé. Az óvoda Közösség Ház lesz, az épületet korszerűsítjük, a folyosón helyezzük el a falutörténeti kiállítást. Az épület egy későbbi időpontban a gyermeklétszám függvényében, a szülők kérése alapján, a jogszabályi követelményeknek megfelelve bármikor újra indítható óvodaként. Folytatjuk a közmunkaprogramot, figyeljük a „Magyar Falu” kormányprogram pályázatait.

            Jelenleg 297 lakosa van Pácsonynak. Ebben az évben 2 gyermek született: Mészáros Zsombor János és Schermann Dorka Mira. Elhunyt Bokkon Ottó, Bokkon Ottóné, Bogár Tibor és Pientka Klaus. Az elszármazott Lempeg Gyula és Nagy Imre hamvai szüleik mellett nyugszanak. Az elhunytak emlékét megőrizzük.

December 23-án (vasárnap) délután fél 3 órakor szeretettel várjuk a falu lakóit – időseket és fiatalokat egyaránt – Karácsonyváró ünnepségünkre a kultúrházba. Köszöntő után a pápai Gráciák együttes ad az ünnephez illő műsort, majd vendégül látjuk a résztvevőket.

            Befejezésül azt kívánom, hogy a jászolban született gyermek megszólítson bennünket, de halljuk meg azoknak a gyermekeknek a szavát is, akik szegénységben élnek vagy egy emberekkel teli hajó mélyén fekszenek. Ne adjuk fel álmainkat. Olyan országot, olyan hazát kell alkotnunk, amelynek alapja az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó, egymás teljesítményének megbecsülése, a jövőnkért viselt felelősség.

            Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok Pácsony minden családjának.

Pácsony, 2018. december 14.

                                                                                              Nagy István

                                                                                              polgármester


 

Polgármester
Pácsony


Önkormányzati tájékoztató

  • Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, aki a Falunap előkészítésében, lebonyolításában segítettek. A fényképfelvételeket megtekinthetik Pácsony honalapján (pacsony.hu)
  • Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírás az Önkormányzat hivatali helyiségében megtekinthető. Időpontegyeztetés 30-9468159 telefonon Nagy István polgármesterrel. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6. Az elbírálás 2018. december 6-ig történik. Ebben a tanévben 9 pácsonyi fiatal tanul felsőoktatási intézményben, ez nagyon jó aránynak tekinthető a lakosság számához képest. Gratulálok, jó tanulást kívánok. Az elmúlt években minden pályázó támogatást kapott, idén is így lesz.
  • Október hónapban, minden évben több alkalommal is dolgoznak a temetőben a közmunkások. Elvégzik az elhanyagolt sírok rendbetételét is. Egész évben szép, rendezett a temető. Halottak napja előtt még több virág díszíti szeretteink sírját.
  • Az elmúlt héten 250 db levendulatövet ültettünk a templomkertbe, az egykori óvoda és a vegyesbolt előtt, valamint a község központjában a déli fekvésű házak elé. Vigyázzunk az illatos növényekre.
  • Október 23., az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, nemzeti ünnep. 1956 hősei tudták, hogy van másik Magyarország, mint a Rákosi rendszer. Mindig lesz másik Magyarország, ha a hatalmon lévők nem váltják be ígéreteiket, hanem a maguk és a párttársaik, a haverok zsebét tömik. 1956 azt üzeni, mi magyarok nem vagyunk a meghátrálás emberei, szabadnak születtünk. Ma is indulat, ellenségeskedés, öncélúság uralja a magyar politikát. Régen volt ennyire szükség ’56 szellemére, az összekapaszkodás, az emelkedés, a méltóság erejére. A jövő megannyi történelmi seb után összefogásra szólít fel bennünket, mert minden más út csak újabb sebeket okoz. Köszönet azoknak a honfitársainknak, akik akkor is cselekedtek, amikor mások mérlegeltek, akik akkor is szót emeltek, amikor mások keresték a szavakat. Megőrzött hitük, tevékenységük méltó volt a forradalomhoz és felbecsülhetetlen alkotó értékké vált a rendszerváltozás időszakában.

Azt kívánom, hogy valamennyien otthonunknak érezzük ezt a földet, ezt az országot, ezt az ezeréves államot. Ehhez erősíteni kell az egymás iránti tiszteletet, szeretetet. Boldog ünnepet községünk minden családjának.Pácsony, 2018. október 15.

Nagy István
polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.