Önkormányzati hírek

 - A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000.-Ft, az általános iskolásoknak 10.000.-Ft, a középiskolásoknak és egyetemistáknak 15.000.-Ft támogatást ad. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat rendszerében. Községünk diákjai – jó tanulmányi eredményükkel – szerezzenek sok örömet szüleiknek.

 - Befejeződött a járdafelújítás. Hat új tablót készítettünk községünkről. A színes anyag a falunapon megtekinthető.

 - A FALUNAPOT 2018. augusztus 19-én (vasárnap) tartjuk a kultúrház előtti ligetben. Délután 15 órakor ünnepi köszöntőt mond Nagy István polgármester, majd bemutatja Gyenge János Urat, a GAPM Szolgáltató Kft tulajdonosát, aki megvásárolta az egykori MÁV Járműjavító üzemet, Pácsony „ipari parkjának” is nevezhető területet. Ezután kultúrműsor következik: fellép a Sárvári Néptánckör, a csepregi mazsorett csoport. Sztárvendég: Bódi Csabi. 17 órától szeretettel hívjuk a falu lakóit, az elszármazottakat, az érdeklődőket uzsonnára, baráti beszélgetésre.

 - Augusztus 20-án államalapítónkra, Szent István királyra emlékezik az ország. István király műve nyomán virágzó magyar állam alakult ki a Kárpát-medencében. Biztos vagyok abban, hogy Szent István népe a 800 éves Pácsony községben is hű maradt Szent királyunk örökségéhez. Államalapító királyunk Imre fiához írt intelmeiben a következő, ma különösen érvényes szavakat találjuk: „Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szétszórni, amit összegyűjtöttem, kétség kívül igen nagy kárt szenvedne országod.” Igen, ha le akarnánk rombolni, amit építettünk, vagy szétszórni, amit összegyűjtöttünk, kétség kívül igen nagy kárt szenvedne országunk. És benne községünk is. A széthúzás, intrika helyett összefogásra van szükség. Van értelme a közös erőfeszítésnek. Köszönet községünk azon lakóinak, akik részt vállalnak a közéleti munkában.

Pácsony, 2018. augusztus 7.

Nagy István
polgármester


 

Önkormányzati tájékoztató

- A GAPM Kft megvásárolta a a volt MÁV Járműjavító Kft illetve a Szőnye-Eiffel Kft pácsonyi üzemét. Az új tulajdonos minél előbb hasznosítani szeretné az épületeket. Várhatóan az év végére munkahelyteremtésre lesz lehetőség. Önkormányzatunk minden segítséget megad ahhoz, hogy minél előbb beinduljon a foglalkoztatás.

- A kőszegi Mihályfi család megvásárolta Pintér Istvánék családi házát. A fiatal házaspár és 4 gyermekük beilleszkedését segíteni valamennyiünk erkölcsi kötelessége. A család júniusban költözik Pácsonyba.

- A lomtalanítást július elejére tervezzük. A konkrét időpontról értesítést küldünk.

- A Nemzetgazdasági Minisztérium „Nyári diákmunka 2018” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indít. Az önkormányzatok 2,5 hónap időtartamra 2018. június 18. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói foglalkoztatáshoz. A munkaidő napi 6 óra. A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a vasvári Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Az önkormányzatok május 23-ig kötelesek bejelenteni a kért létszámot a jelentkezők adataival. Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén a munkabér bruttó 103.500.-Ft/hó.

Pácsony, 2018. május 17.

Nagy István
polgármester


 

Képviselő –testület
Pácsony

Önkormányzati tájékoztató

- A kommunális-, az iparűzési – és a gépjárműadót március 15-ig lehet pótlékmentesen feladni. Néhány család tavaly elmaradt a befizetéseivel, velük szemben a jogszabályok szerint járunk el.

- A Nőnap alkalmából köszöntjük községünk lányait, asszonyait. Fogadják szeretettel a közelgő tavasz szerény, de kedves virágát, a primulát.

- A Falunap várható időpontja: 2018. augusztus 19. (vasárnap). Sztárvendég Bódi Csabi lesz.

- A község északi oldalán lévő járda teljes felújítása május hónapban várható. Ezzel befejeződik valamennyi járdaszakasz felületkezelése.

- Április 8-án országgyűlési képviselő választások lesznek. Ha tartanak választási gyűlést Pácsonyban, a kultúrház nagytermét ingyenesen biztosítjuk a jelölteknek. Menjenek el minél többen szavazni, hiszen a magyar nép a jövőjéről dönt, arról, hogy elégedett a jelenlegi politikával vagy változást akar.

- Március 15-én az 1848/49. évi forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország. Népünk szívéhez talán ez a nap áll a legközelebb ma is. Jelképpé vált a Nemzeti Dal, Petőfi Sándor és Kossuth Lajos neve. A márciusi ifjak követelése, a 12 pont, ma is aktuális. A szólásszabadság, a törvény előtti egyenlőség, a nemzeti függetlenség, az önálló magyar kormány, az országgyűlés, ahol a mi érdekeinket képviselik az általunk megválasztott „küldöttek”. Követelhetnénk, hogy a hatalom szeretetét, a szeretet hatalma váltsa fel. Ahogy ezt az új hódmezővásárhelyi polgármester szeretné. Őt városa lakói ezért választották meg, mert szerény, tehetséges ember, és mert fellázadt a lakosság az ellene, a „hatalom” által folytatott gonosz rágalomhadjárat miatt. Mert, azért a víz az úr! 1848 örök tanulsága: a történelmet kényükre, kedvükre önérdekből kihasználókat le lehet söpörni a nemzet színpadáról. Feltehetjük a kérdést, tudunk-e összefogni a holnapért? Magyar a magyarral, polgár a polgárral, baloldali a jobboldalival. Rendbe kell tenni az emberi értékeket, egymásra jobban oda kell figyelni. Már nehogy az üres hordószónokok legyenek a fontos emberek, hanem akik felelősséget vállalnak családjukért, a szűkebb környezetért, községünkért. Rohan az idő. Egyszer élünk, de nem mindegy hogyan! Tanuljunk meg szépen, tartalmasan, harmóniában, szeretetben élni. Legyenek álmaink és tegyünk meg mindent azok megvalósításáért.
Nemzeti ünnepünk alkalmából, március idusán jó egészséget, boldogságot kívánok községünk minden családjának.


Pácsony, 2018. március 7.

 

                                                                               Nagy István s.k.

                                                                                  polgármester


 

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt!

Már decembert írunk, eljött Advent időszaka. A karácsony előtti hetekben a leggyakoribb szó a szeretet. Mit is jelent ez a sokat emlegetett fogalom. Az biztos, hogy nemcsak a karácsonyi ajándékozást, ami a jómódú és a szegény családokban különbözik egymástól.
Advent szép időszaka segítsen nekünk abban, hogy megértőbbek legyünk a nehéz helyzetben lévők iránt, hogy odafigyeljünk az idősekre, a betegségben, az alkoholfüggőségben szenvedőkre. Az idős, beteg ember nem követel, sokszor nem is kér segítséget. Nekünk kell felajánlani azt, és tenni értük a hétköznapokban. Van feladatunk bőven. A karácsonyi gyertyák fényei világítsák meg a remény, a szeretet, az erő forrásait.
Ebben az évben ünnepeltük községünk fennállásának 800. évfordulóját. A gazdag program, az állandó kiállítás, a márványtábla, a felszentelt zászló méltó elődeink küzdelmeihez, melyre mi utódok büszkék lehetünk. Köszönet a sok segítségért, a felajánlásokért. Külön köszönet Pup Jenőnek, Nagy Erika férjének a felemelő és felejthetetlen jubileumi ünnepség megörökítéséért. Jenő készített filmfelvételt 2011-ben templomunk felszentelésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségről is. Szeptemberben kaptunk egy 1942-ben készült fényképet Pintér Attilánétól, Katitól. A fotón, melyet szeretettel mellékelünk, Horváth Ferenc Tanító Úr látható a helybeli iskolásokkal. Őrizzék meg, mint értékes emléket. Bizonyára többen felismerik a képen a nagyszülőket, a szülőket. Nekik milyen karácsonyuk lehetett, amikor dúlt a II. világháború? Mi békében élhetünk, de vannak manapság is békétlenséget gerjesztő törekvések hazánkban, benne kicsi falunkban is.
A jövő évben befejezzük a járdák felújítását, folytatjuk a közmunkaprogramot, módosítjuk a község rendezési tervét, felkészülünk az Óvoda épületének ésszerű hasznosítására. Letelepedési támogatást, 100.000.- forintot kapnak azok a családok, akik házat vásárolnak Pácsonyban. Ígéretes tárgyalások folynak az illetékes hatóságokkal arról, hogy néhány vonathoz autóbusszal lehessen elérni a vasútállomást, illetőleg Zalaegerszeget, a zalai megyeszékhely kórházát.
Jelenleg 299 lakosa van Pácsonynak. Ebben az évben egy gyermek született: Horváth Boglárka. Három fő hunyt el: Szomi Szilveszter, Komláti Cecília, Németh Ábel Lajos. Az elhunytak emlékét megőrizzük.
December 17-én (vasárnap) délután 3 órakor szeretettel várjuk a falu lakóit – időseket és fiatalokat egyaránt – KARÁCSONYVÁRÓ ünnepségünkre a kultúrházba. Az ünnepi köszöntő után budapesti operetténekesek adnak az ünnephez illő műsort, majd vendégül látjuk a résztvevőket.
Advent a megjövendölt megváltást, a reményt hordozza. A szeretetet és a békét emeli fel a mindennapokból. Őrizzük meg az ünnepi fények ragyogását a hétköznapokra is.
A Képviselő-testület nevében áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok Pácsony minden családjának.

Pácsony, 2017. december 8.

Nagy István
polgármester