Kedves Pácsonyiak !

2016 októberét írjuk, ebben a hónapban ünnepeljük az 1956- os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Október 23-án a magyar nép igazságba vetett hitét ünnepeljük. Más lenne Magyarország, Európa és a világ az 1956-os forradalom nélkül.

Távol került tőlünk az a lehetőség, hogy tankok bukkanjanak fel az utcasarkon és ránk irányítsák az ágyúcsöveket. Ma nálunk nem fordulhat elő, hogy ország-világ szeme láttára ártatlan emberek ezreit tapossák sírba egy idegen hatalom lánctalpai. Nem fordulhat elő és ne is forduljon elő soha többé, hogy erőszak, kegyetlenség, hazugság uralkodjék egy szabadságra született nemzet fölött.

Pácsonyban a II. világháború után, az 1950-es évek elején alapították a Gépállomást, amely meghatározta a község fejlődését. Ugyanakkor jellemző volt ezekre az évekre a kilakoltatás, a kilátástalanság, a bizalmatlanság légköre, az öt kuláklistán lévő család zaklatása. 1956. októberében ezért is figyelte a falu lakossága a Budapestről érkező híreket. Csoportokban hallgatták a rádió adásait, hiszen csupán néhány családnak volt rádiója. Spontán felvonulás indult a Gépállomásra, ahol elhangzott a Nemzeti Dal. Az iskolában nagy vita folyt az országos eseményekről. Többen részt vettek a vasvári nagygyűléseken is.

A forradalom leverése után, a megtorlásról való félelem miatt, ezrek hagyták el az országot, köztük pácsonyiak is. Poroséi Lajos, Csiza Károly külföldön maradtak, Kaposi István, Sipos Árpád, Németh Ábel hazajöttek.

561957. július 17-től - koholt vádak miatt - 7 és fél hónapot töltött internáló táborban Nagy József, Jóska Bácsi, aki helytállásáért 1997-ben a Köztársasági Elnöktől 1956-os Emlékérmet kapott. Községünk is köszöntötte Őt 10 évvel ezelőtt a forradalom 50. évfordulóján. Ezen a belsőséges ünnepségen egy szerény, az ellenségeinek megbocsátó Ember szólt hozzánk a megbékélésről, a szeretetről. Jóska Bácsi 2012-ben elhunyt. Szeretettel emlékezünk Rá ma is. Síremlékén a következő felirat olvasható: „A hit erőt ad, a szeretet összetart”. Egész életében ezt vallotta. Jóska Bácsi emlékét megőrizzük!

1956 mártírjainak köszönhetjük, hogy az 1989-es változás békés volt. Reméljük, hogy a rendszerváltás ó£a eltelt 26 év munkája eredménnyel jár. Az elviselt nehézségek, a vállalt áldozatok majd a mi gyermekeink, unokáink életét teszik könnyebbé. Ezért is mondhatjuk, hogy az 56-os hősök áldozathozatala hídként köti össze a múlt és a jövő nemzedékeit. 1956 üzenete a nemzet összefogása, egysége. Kell lenni egy, a nemzet érdekeit szolgáló közös nevezőnek, amelyet az állampolgároknak is, a politikai pártoknak is tiszteletben kell tartani. Ehhez elengedhetetlen, hogy valamennyien, akik itt élünk, otthonunknak érezzük ezt a földet, ezt az országot, ezt az ezeréves államot.

Azt kívánom, hogy október 23-án nemzetünk öltözzön lélekben is ünneplőbe, s viselkedjék oly magasztosan, ahogyan 60 éve tette.

2016. október 5.

Nagy István

polgármester


 

Községi Önkormányzat                       

Képviselő-testülete

P Á C S O N Y 

M E G H Í V Ó !

A PÁCSONYI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2016. JÚLIUS 24-ÉN

(vasárnap)

F A L U N A  P O T

szervez a Kultúrház előtti ligetben, melyre szeretettel meghívjuk Családjával együtt

Program:

15:00 Ünnepi köszöntő

15:05 Kultúrműsor

Fellépnek:

- győrvári Általános Iskola moderntánc csoportja

- a szombathelyi Boglya együttes

- a szombathelyi Primadance Salsa csoportja

16:00 Sztárvendég: Kaczor Feri

17:15 Uzsonna

Ünnepeljen velünk, pácsonyiakkal július 24-én.

Pácsony, 2016. július 14.

            A képviselő-testület nevében:  

                                                                                 Nagy István

                                                                                 polgármester


 

Önkormányzati hírek

  • A Képviselő-testület az óvodásoknak 5.000.-Ft, az általános iskolásoknak 10.000.-Ft, a középiskolásoknak és egyetemistáknak 15.000.-Ft támogatást ad. Önkormányzatunk a következő évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati pályázat rendszerében.
  • Fogadják szeretettel a mellékelt fényképeket, melyeken virágos előkertek, az idén felújított keresztek, a temető, a templomkert és intézményeink láthatók. A felvételeket július elején készítettük. Ilyen szép községünk. Köszönet azoknak, akik az átlagnál is többet tesznek a virágos Pácsonyért. Külön elismerés illeti Vitéz Ferencet, aki vállalta a keresztek felújítását. Nagyon szép munkát végzett.
  • A FALUNAPOT 2016. július 24-én (vasárnap) tartjuk. Délelőtt 8 órától labdarúgó mérkőzések lesznek a volt Járműjavító melletti füves pályán. Délután 15 órakor – Nagy István polgármester köszöntője után – kultúrműsor következik a Kultúrház előtti ligetben. Fellép a győrvári Általános Iskola moderntánc csoportja, a szombathelyi Boglya Együttes,  a szombathelyi Primadance Salsa csoportja. Sztárvendég: Kaczor Feri.

17 órától szeretettel várjuk a falu lakóit, az elszármazottakat, a vendégeket uzsonnára, baráti beszélgetésre.

 Virágos faluVirágos falu

 

 

 

 

 

 

Pácsony, 2016. július 14. 

Nagy István

polgármester


 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.